BEZPIECZNY DOLNOŚLĄZAK NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH
Logo szkoly

BEZPIECZNY DOLNOŚLĄZAK NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH

BEZPIECZNY DOLNOŚLĄZAK NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH

W tym roku Bezpieczny Dolnoślązak pomógł nam 26 stycznia sprawdzić bezpieczeństwo przejść dla pieszych w Wałbrzychu. Naszej ocenie zostały poddane różne sytuacje, również takie, gdy przed przejściem staje osoba z niepełnosprawnością.

Do eksperymentu zaprosiliśmy niewidzącą uczennicę naszego gimnazjum Paulinę wraz z mamą i pełnoletnim bratem, słabo widzącą Weronikę oraz ich koleżanki z klasy Emilię i Natalię. W eksperymencie brali również udział wszyscy przejeżdżający w tym czasie kierowcy i przypadkowi przechodnie, którzy zwrócili uwagę na wydarzenie.

Skrzyżowanie ul. Mazowieckiej i ul. Kolejowej / ul. Chrobrego wybraliśmy na miejsce przeprowadzanego testu (eksperymentu). Znaleźliśmy się pomiędzy ważnymi punktami naszego miasta z nadzieją na sprawne i bezpieczne przejście kilku pasów w różnych kierunkach. Z jednej strony mieliśmy Komendę Miejską Policji i McDonald’s, a z drugiej Pogotowie Ratunkowe. 

 Tego dnia nic nie zagrażało naszemu bezpieczeństwu, tym bardziej, że w przeprowadzeniu eksperymentu towarzyszyli nam: komisarz ruchu drogowego pan Truszczyński w cywilu i umundurowany policjant. Mieliśmy pewne obawy, czy widok policjanta nie wpłynie na zachowania kierowców, a przecież nie o to chodziło w naszym teście. Dzięki ich obecności mogliśmy się jednak czuć jak Bezpieczny Dolnoślązak. 

 Komisarz Truszczyński wyjaśnił nam, jakie znaczenie dla pieszych mają żółte napisy „patrz w lewo” i „patrz w prawo” umieszczone między pasami oraz jak należy zachować się w takim miejscu. 

 Niestety tego rodzaju informacje są trudne do odczytania dla osoby słabowidzącej. Weronika przyznała, że przed każdym przejściem bez sygnalizacji świetlno-dźwiękowej ma duże obawy. Zastanawiamy się, co powinno zrobić miasto, aby przede wszystkim osoby niepełnosprawne mogły czuć się bezpiecznie, przechodząc przez ulicę w wyznaczonych do tego miejscach. 

 Niewidząca Paulina, która tego dnia pokonywała przejście kilkakrotnie, w asyście kilku osób (na zmianę dorosłych, koleżanek, a nawet policjanta), za każdym razem czuła się bezpiecznie. Zauważyliśmy ze zdumieniem, że wszyscy kierowcy, widząc Paulinę z laską, zatrzymywali się przed przejściem.

 W innych sytuacjach bywało różnie, w większości dobrze. Kierowcy reagowali prawidłowo, my również staraliśmy się postępować zgodnie z przepisami i stosować się do wskazówek komisarza.

 Przeprowadzony w tym dniu test bezpieczeństwa możemy podsumować w kilku punktach:

1. Rozwaga zawsze na pierwszym miejscu, nawet gdy masz zielone światło!
2. Dzielmy się zdobytą wiedzą i zapraszajmy policjantów do szkół i przedszkoli!
3. Prośmy innych o pomoc w sytuacjach dla nas trudnych i sami tej pomocy udzielajmy!
4. Bądźmy widoczni na przejściach, bo nie zawsze będzie przy nas policjant!
 

Za udział w tym szczególnym wydarzeniu wszystkim serdecznie dziękujemy!
                                         Koordynatorzy programu Bezpieczny Dolnoślązak

 ag

BEZPIECZNY DOLNOŚLĄZAK NA PRZEJŚCIU

BEZPIECZNY DOLNOŚLĄZAK NA PRZEJŚCIU2

bezieczny dolnoslązak

 

Pomysłodawca i administrator :

Wykonanie : Wojciech Nosal & Rafał Budzis