OGŁOSZENIE
Logo szkoly

OGŁOSZENIE

15.03.2017 r. o godz. 15.30 w sali 218 odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia BEZ BARIER.
W programie zebrania m.in.:
- uchwalenie zmian statutu,
- zatwierdzenie sprawozdania za rok 2016,
- plan na rok 2017.

Proszę o obecność wszystkich członków stowarzyszenia
oraz osoby, które chciałyby się zapisać.
Zarząd Stowarzyszenia

Pomysłodawca i administrator :

Wykonanie : Wojciech Nosal & Rafał Budzis