KOLEJNY TERMIN ODBIORU SUROWCÓW WTÓRNYCH
Logo szkoly

KOLEJNY TERMIN ODBIORU SUROWCÓW WTÓRNYCH

Przypominamy o konkursie „ ZBIERAJ ODPADY” UM w Wałbrzychu. Planowany termin odbioru zebranych surowców – 19.04.2017
Akcja polega na zbiórce:

- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (wszystkie urządzenia zasilane prądem elektrycznym z gniazdka, za pomocą baterii),
- makulatura- gazety, zniszczone książki, stare zeszyty, ulotki, papier, kartony,
- zużyte baterie.

W konkursie biorą udział uczniowie SP i GIM oraz chętni rodzice.
Wychowawcy uwzględniają udział ucznia w konkursie przy wystawaniu oceny zachowania.
PROSIMY o włączenie się do akcji. D. Naworska

ag

Pomysłodawca i administrator :

Wykonanie : Wojciech Nosal & Rafał Budzis