RADA RODZICÓW INFORMUJE
Logo szkoly

RADA RODZICÓW INFORMUJE

Numer konta Rady Rodziców jest aktualny tylko do 30 września 2017 roku. Nastąpi zmiana numeru konta.

W zakładce Rady Rodziców zostaną zamieszczone wzory podań o zwrot 30% z komitetów.

Wydatki z komitetu rodzicielskiego w roku szkolnym 2016-2017

Wydatki w roku szkolnym 2016-2017 wyniosły 17 463,04 PLN, w tym:

1. Zakup dekoracji na uroczystość pasowania na ucznia: 266,26 PLN
2. Zakup słodyczy na rozpoczęcie roku: 171,40 PLN
3. Zakup medali dla dzieci: 850,67 PLN
4. Zakup napojów na egzaminy: 613,24 PLN
5. Zakup dyplomów, teczek, listów gratulacyjnych: 824,30 PLN
6. Zakup książek, czyli nagród na koniec roku szkolnego: 3 459,02 PLN
7. Zakup nagród i materiałów w związku organizacją festynu rodzinnego: 552,10 PLN
8. Zakup rolet do dwóch sal lekcyjnych: 871,00 PLN
9. Dofinansowanie do oprawy muzycznej balu na koniec roku: 250,00 PLN
10.Dofinansowanie do kosztów transportu uczniów w ramach:
•zawodów sportowych (piłka nożna, siatkówka, lekkoatletyka): 2 260,00 PLN
•wyjazdu grupy teatralnej do Płocka i Łodzi: 2 000,00 PLN
•wyjazdu dzieci na turniej turystyczno-krajoznawczy i inne: 960,00 PLN
11. Zwrot 30% z wpłat na komitet rodzicielski: 4 385,05 PLN

Wpłaty na komitet rodzicielski za rok szkolny 2016-2017

Rodzaj szkoły

Numer klasy

Wpłacone kwoty

szkoła podstawowa

klasa 0

 

              780,00   

       

szkoła podstawowa

klasa I

A

              375,00   

szkoła podstawowa

klasa I

B

              800,00   

szkoła podstawowa

klasa I

C

              600,00   

szkoła podstawowa

klasa I

D

              817,00   

       

szkoła podstawowa

klasa II

A

              217,00   

szkoła podstawowa

klasa II

B

              300,00   

szkoła podstawowa

klasa II

C

              225,00   

szkoła podstawowa

klasa II

D

              625,00   

szkoła podstawowa

klasa II

E

                50,00   

szkoła podstawowa

klasa II

F

              425,00   

       

szkoła podstawowa

klasa III

A

              575,00   

szkoła podstawowa

klasa III

B

              550,00   

szkoła podstawowa

klasa III

C

              675,00   

szkoła podstawowa

klasa III

D

              567,00   

szkoła podstawowa

klasa III

E

              875,00   

szkoła podstawowa

klasa III

F

              375,00   

       

szkoła podstawowa

klasa IV

A

              617,00   

szkoła podstawowa

klasa IV

B

              640,00   

szkoła podstawowa

klasa IV

C

              700,00   

szkoła podstawowa

klasa IV

D

              550,00   

szkoła podstawowa

klasa IV

E

              525,00   

       

szkoła podstawowa

klasa V

A

              587,50

szkoła podstawowa

klasa V

B

              800,00   

szkoła podstawowa

klasa V

C

              590,00   

szkoła podstawowa

klasa V

D

              375,00   

szkoła podstawowa

klasa V

E

              550,00   

       

szkoła podstawowa

klasa VI

A

              750,00   

szkoła podstawowa

klasa VI

B

              459,00   

szkoła podstawowa

klasa VI

C

              602,50

szkoła podstawowa

klasa VI

D

              575,00   

szkoła podstawowa

klasa VI

E

              525,00   

       

szkoła gimnazjalna

klasa I

A

              745,00   

szkoła gimnazjalna

klasa I

B

              675,00

szkoła gimnazjalna

klasa I

C

              250,00   

szkoła gimnazjalna

klasa I

D

              675,00   

szkoła gimnazjalna

klasa I

E

              800,00   

       

szkoła gimnazjalna

klasa II

A

              371,00   

szkoła gimnazjalna

klasa II

B

              100,00   

szkoła gimnazjalna

klasa II

C

              300,00   

szkoła gimnazjalna

klasa II

D

              430,00   

szkoła gimnazjalna

klasa II

E

              900,00   

szkoła gimnazjalna

klasa II

F

              350,00   

       

szkoła gimnazjalna

klasa III

A

              675,00   

szkoła gimnazjalna

klasa III

B

              462,50

szkoła gimnazjalna

klasa III

C

              475,00   

szkoła gimnazjalna

klasa III

D

              360,00   

szkoła gimnazjalna

klasa III

E

              680,00   

szkoła gimnazjalna

klasa III

F

              250,00   

       
       

zerówka

   

780,00

szkoła podstawowa

   

16 897,00

szkoła gimnazjalna

     

ogółem

     
Pomysłodawca i administrator :

Wykonanie : Wojciech Nosal & Rafał Budzis