INFORMACJE PREZYDIUM RADY RODZICÓW
Logo szkoly

INFORMACJE PREZYDIUM RADY RODZICÓW

W poniedziałek 3 XII 2018r. o godz. 16:30 spotkaliśmy się (my – czyli osoby z Prezydium Rady Rodziców) z Panią Dyrektor Bożeną Kruszyńską i Panią Wicedyrektor Renatą Born. Jako przedstawiciele trójek klasowych chcieliśmy przedstawić Dyrekcji szkoły nasze pomysły i propozycje, co do sposobu wykorzystania pieniędzy uzyskanych ze składek wpłacanych na Komitet Rodzicielski. Zaproponowaliśmy, by urządzić w szkole kąciki, w których w czasie wolnym m.in. na przerwach dzieci mogłyby przyjemnie spędzać czas na przerwach. Nasza propozycja spotkała się z entuzjazmem dyrekcji i resztę czasu spędziliśmy na rozmowie o tym, jak te miejsca mogłyby wyglądać oraz na zaplanowaniu kolejnych kroków – konsultacji z samorządem uczniowskim, rozpoznaniu kwestii niezbędnych certyfikatów a także cen sprzętów, które warto byłoby zakupić. Zadania zostały podzielone między dyrekcję a rodziców i zapewne za jakiś czas poinformujemy Państwa o tym, co dalej w tej sprawie robimy.
Niestety, w trakcie rozmowy dowiedzieliśmy się od dyrekcji, że w szkole w ostatnim czasie dochodzi do celowego niszczenia różnych instalacji i sprzętów, co wiąże się z dużymi nakładami na ich naprawę. Dotychczasowe działania, by zapobiec dewastacji okazały się, niestety, nieskuteczne.
Stąd pomysł, by nagłośnić sprawę, tak, żeby cała społeczność szkolna mogła włączyć się w dbanie
o własność szkoły. Zwyczajnie szkoda nam – i pewnie nie tylko nam – że tak duże wydatki idą
na naprawę tego, co ktoś z naszych uczniów celowo i uporczywie niszczy. Pewnie wszyscy wolelibyśmy, aby te pieniądze mogły zostać przeznaczane na inne rzeczy. Niedługo możecie Państwo również spodziewać się wiadomości na ten temat w MobiDzienniku.
Prezydium Rady Rodziców - czyli 10 osób wybranych spośród Rady Rodziców do szybkiego, bezpośredniego działania.

Pomysłodawca i administrator :

Wykonanie : Wojciech Nosal & Rafał Budzis