Sprawny uczeń
Logo szkoly

Sprawny uczeń

 „SPRAWNY UCZEŃ”

Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym w roku szkolnym 2013/2014.

Program skierowany jest do uczniów:

niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności,

  • realizujących obowiązek szkolny na poziomie szkoły podstawowej lub gimnazjum,

  • zamieszkujących na obszarze województwa dolnośląskiego,

  • pochodzących z rodzin, w których dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 456 zł.

Wnioski należy składać od dn.1 kwietnia do 30 czerwca 2014 r. Szczegółowe informacje : www.niepelnosprawni.dolnyslask.pl

 

Pomysłodawca i administrator :

Wykonanie : Wojciech Nosal & Rafał Budzis