KONKURS „ ZBIERAJ ODPADY” UM w Wałbrzychu
Logo szkoly

KONKURS „ ZBIERAJ ODPADY” UM w Wałbrzychu

zbieramy odpady

Akcja polega na zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz makulatury w roku szklonym 2015/2016.
- Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny- wszystkie urządzenia zasilane prądem elektrycznym (z gniazdka, za pomocą baterii).
- Makulatura- gazety, zniszczone książki, stare zeszyty, ulotki, papier, kartony.
- Zużyte baterie.
Prosimy o przynoszenie przez uczniów wymienionych surowców w ciągu 3 tygodni przed terminem odbioru.
Planowane terminy odbioru zebranych surowców- początek marca, czerwca.
W konkursie biorą udział uczniowie SP I GIM. i chętni rodzice.
Wychowawcy uwzględniają udział ucznia w konkursie przy wystawaniu oceny zachowania. koordynator D. Naworska

ag

Pomysłodawca i administrator :

Wykonanie : Wojciech Nosal & Rafał Budzis