BEZPIECZNY DOLNOŚLĄZAK - SZKOLENIE Z PRZEPISÓW I SYMULACJA WYPADKU
Logo szkoly

BEZPIECZNY DOLNOŚLĄZAK - SZKOLENIE Z PRZEPISÓW I SYMULACJA WYPADKU

 

dolnosl

Dwa dni września, 20 i 23 możemy zaliczyć do szczególnie ciekawych i ważnych dla realizowanego przez naszą szkołę wspólnie z Pogotowiem Ratunkowym i Policją projektu Bezpieczny Dolnoślązak.

Wtorkowe spotkanie grupy uczniów z funkcjonariuszami Wydziału Ruchu Drogowego oraz z instruktorem nauki jazdy uświadomiły wszystkim, jak często wskutek nieuwagi porusza-jących się po niej osób i nieznajomości przepisów dochodzi na ścieżce rowerowej do kolizji. Uczestnicy uzyskali szczegółowe informacje dotyczące korzystania ze ścieżki rowerowej oraz otrzymali odpowiedzi na pytania, które dotyczyły sytuacji i zdarzeń, z którymi się spotkali na tym szczególnym pasie ruchu.

Ostatnim etapem przygotowującym do piątkowego przejazdu osiedlową ścieżką rowerową było spotkanie z ratownikami Pogotowia Ratunkowego, mające na celu zapoznanie naszych uczniów z procedurami postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Panowie przeszkolili również w sposób fachowy i profesjonalny uczestników spotkania z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

W piątek 24.09 na alei Podwale doszło do groźnie wyglądającego wypadku. Prawidłowo jadący ścieżką rowerową nastolatek  został potrącony przez - wyjeżdżający z supermarketu Lidl - samochód. Poszkodowanemu natychmiast udzielono pierwszej pomocy, sprawnie wezwano karetkę pogotowia ratunkowego, która zabrała rowerzystę do szpitala. Nad prawidłowym przebiegiem akcji ratunkowej czuwali ratownicy medyczni Pogotowia Ratunkowego w Wałbrzychu oraz  policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu. Na szczęście nie jest to opis rzeczywistego zdarzenia, ale scenariusz inscenizacji wypadku drogowego przeprowadzonej przez uczniów naszej szkoły. Inscenizacja na ścieżce rowerowej jest związana z realizacją projektu Bezpieczny Dolnoślązak, w ramach którego uczymy młodzież jak zachować się w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu. Tym razem uczniowie poznawali zasady bezpiecznego poruszania się po ścieżce rowerowej, a także  procedury zachowania w sytuacji, gdy dojdzie do wypadku drogowego. W trakcie symulacji kolizji samochodu z rowerzystą uczestnicy projektu musieli wykazać się nie tylko wiedzą teoretyczną, ale również praktyczną. Należało naprawdę  zadzwonić na pogotowie ratunkowe, podać wszystkie niezbędne szczegóły dyspozytorowi, a następnie prawidłowo udzielić pierwszej pomocy.   Uczniowie szkoły podstawowej jak i gimnazjum stanęli na wysokości zadania i sprawnie wykonali niezbędne czynności. Wszyscy uczestnicy byli zgodni, że zdobyta w tym projekcie wiedza pomoże im bezpieczniej poruszać się rowerem, a także odpowiednio reagować w sytuacji kryzysowej.

KUtecht ag

bezpieczny dolnoslązak

bezpieczny dolnosl

bezpieczny dolnoślązak

inscenizacja bezpieczn dolnośl

inscenizacja bezpieczny dolnsl

bezpiecz dolnosl

bezpieczny inscenizacja

Pomysłodawca i administrator :

Wykonanie : Wojciech Nosal & Rafał Budzis