! 2017
Logo szkoly

! 2017

W 2017 roku realizowane są następujące przedsięwzięcia:

1. KONKURS PLASTYCZNO - LITERACKI „ŚWIAT BEZ BARIER” - zadanie publiczne dofinansowane przez Gminę Wałbrzych. Konkurs Plastyczno - Literacki „Świat bez barier” jest pomysłem na integrację osób z niepełnosprawnością i pełnosprawnych poprzez udział w konkursie oraz trzydniowej imprezie podsumowującej konkurs. Tegoroczny konkurs organizowany jest pod hasłem: „Dmuchawce, latawce, wiatr”. Celem konkursu jest propagowanie twórczości artystycznej, rozbudzanie talentów, tworzenie warunków do publicznych kontaktów, umożliwienie twórcom nieprofesjonalnym konfrontacji własnych dokonań, poszukiwań artystycznych i literackich, wyszukiwanie twórców szczególnie uzdolnionych.

2. DNI INTEGRACJI - zadanie publiczne dofinansowane przez Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego. Celem projektu jest integracja dzieci z niepełnosprawnością z osobami pełnosprawnymi w warunkach innych niż codzienność szkolna. W ramach Dni Integracji zamierzamy zorganizować następujące imprezy:
• Turniej Integracyjny „Pokonaj swoje obawy i dziel się sobą z innymi” dla uczniów szkoły podstawowej i dla uczniów gimnazjum
• Integracyjny Turniej Szachowy
• Warsztaty dla uczniów z niepełnosprawnością (np.: aerobik, zumba, elementy języka migowego, alfabet Braille’a, warsztaty teatralne)
• Międzyszkolny Turniej Sportowy
Włączymy się również w organizację festynu rodzinnego.

3. SZKOŁA POD DRZEWAMI (3 edycja) - zadanie publiczne dofinansowane przez Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego. Zadanie jest pomysłem na naukę w terenie. „Szkoła pod drzewami” daje możliwość wykorzystania wiedzy zdobytej w ławkach szkolnych. Planujemy zorganizować cykl wycieczek dydaktyczno-krajoznawczych dla młodzieży, uwzględniając również osoby z niepełnosprawnością, do następujących miejsc. Chcemy w tym roku poznać inne miejsca niż w roku ubiegłym i swoim zasięgiem objąć kolejną grupę młodzieży.

4. FITNESSOWY RAJ - zwycięstwo w konkursie Tesco "Decydujesz, pomagamy". Dzięki temu powstanie specjalna sala treningowa w siedzibie Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi. Uzyskana nagroda przeznaczona jest na zakup sprzętu sportowego (orbitrek, rowerek stacjonarny, bieżnia elektryczna, trener równowagi, przybory do ćwiczeń z obciążeniem).

5. ZIELONA SZKOŁA - wyjazd uczniów do Jarosławca. Jest to tradycyjny tygodniowy pobyt dzieci i młodzieży nad morzem. Daje możliwość pełnej integracji dzieci z niepełnosprawnością z osobami pełnosprawnymi w warunkach innych niż codzienność szkolna. Jest to nie tylko czas nauki, ale przede wszystkim okazja wspaniałej zabawy i odpoczynku na świeżym powietrzu.

Pomysłodawca i administrator :

Wykonanie : Wojciech Nosal & Rafał Budzis