WIOSKI DZIECIĘCE
Logo szkoly

WIOSKI DZIECIĘCE

Stowarzyszenie "Bez barier" wsparło akcję "Kup misia i zostań przyjacielem organizacji SOS Wioski Dziecięce".

W ramach działań prowadzonych na rzecz dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej Stowarzyszenie "Bez barier" zakupiło ponad sto misiów, a dochód uzyskany z ich sprzedaży hipermarket Auchan przekaże na konto organizacji SOS Wioski Dziecięce. Zakupione misie zostały rozdane uczestnikom projektu "Pokonaj swoje obawy" realizowanego przez Stowarzyszenie. Dzięki podjętym działaniom, zarówno na twarzach dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej, jak i dzieci z niepełnosprawnością pojawić się może odbrobina uśmiechu.

Pomysłodawca i administrator :

Wykonanie : Wojciech Nosal & Rafał Budzis