ZADANIE STOWARZYSZENIA - RAZEM - MIMO WSZYSTKO
Logo szkoly

ZADANIE STOWARZYSZENIA - RAZEM - MIMO WSZYSTKO

Krótka charakterystyka zadania

Zadanie jest pomysłem na integrację dzieci niepełnosprawnych z osobami pełnosprawnymi w warunkach innych niż codzienność szkolna. Chcemy uwrażliwić osoby biorące udział w przedsięwzięciu na potrzeby innych, przyzwyczaić je do niesienia pomocy w różnych sytuacjach. Jednym słowem chcemy być RAZEM a nie OBOK osób niepełnosprawnych, MIMO WSZYSTKO – na pogodę i niepogodę, na dobry i zły humor, na porażkę i zwycięstwo. Przygotowywany przez nas projekt obejmuje integrację w różnych dziedzinach. Pierwszą z nich jest sport, w którym prezentować swoje umiejętności będą dzieci niepełnosprawne przy wsparciu swoich zdrowych kolegów i koleżanek. Drugą dziedziną jest nauka. Na tym polu pomocy potrzebuje wielu uczniów z niedosłuchem, wadą wzroku i inną niepełnosprawnością. Nasze działania mają pokazać, jak rówieśnicy mogą efektywnie nieść pomoc swoim kolegom i by ta pomoc była naturalną potrzebą zdrowego człowieka. Wielu niepełnosprawnych ma talenty plastyczne lub muzyczne, nie zawsze jednak mają możliwość i odwagę zaprezentowania ich na szerszym polu. Przygotowane specjalnie zajęcia plastyczne i muzyczne mają umożliwić takim dzieciom prezentację swoich możliwości, a także pokonanie barier nieśmiałości. Wspólne działania z osobami zdrowymi mają im w tym pomóc. Zakładamy również organizację wycieczek pieszych i autokarowych, podczas których osoby niepełnosprawne dzięki wsparciu swoich rówieśników będą miały możliwość dotarcia tam, gdzie dotąd stawały przed nimi bariery (organizacyjne, architektoniczne). Dzięki takiemu projektowi każde dziecko niepełnosprawne będzie miało możliwość osiągnięcia sukcesu na miarę swoich możliwości oraz zaprezentowania talentów i umiejętności.Zakładane cele realizacji zadania

Celem naszych przedsięwzięć jest integracja osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi. Oprócz tego chcemy :
przełamać bariery w różnych dziedzinach, pokazać możliwości pokonania własnych słabości, uwrażliwić na potrzeby innych, prezentować umiejętności osób niepełnosprawnych w dziedzinach plastycznych i muzycznych, sportowych i innych, wskazać możliwość niesienia pomocy w różnych sytuacjach, nauczyć osoby niepełnosprawne przyjmować pomoc od osób pełnosprawnych, wskazać możliwości spędzania czasu wolnego w sposób aktywny, rozwijać poczucie empatii, kształtować umiejętności niezbędne wolontariuszom w pracy z niepełnosprawnymi.

Opis poszczególnych działań

Zakładamy, że poszczególne działania realizować będziemy w cyklach miesięcznych:

kwiecień będzie wspólny w sporcie – zorganizujemy mini paraolimpiadę z różnymi dyscyplinami sportowymi, dostosowanymi do indywidualnych możliwości dzieci. maj poświęcimy nauce, ale na wesoło – zorganizowany zostanie konkurs wiedzy o naszym mieście, zapoznający z najważniejszymi zabytkami Wałbrzycha, miejscami godnymi odwiedzenia. czerwiec spędzimy na wycieczkach pieszych – zaprosimy odbiorców projektu na wycieczkę nad Jeziorko Daisy gdzie będzie czas na wspólne ognisko z kiełbaskami, gry i zabawy integracyjne. po wakacjach, we wrześniu mamy zamiar spotkać się na wycieczce autokarowej – zabierzemy uczestników naszego projektu w miejsca, które otworzą przed niepełnosprawnymi zupełnie inne możliwości. Dzięki pomocy swoich rówieśników dotrą do miejsc do tej pory dla nich niedostępnych. Pokażemy im Wrocław z innej perspektywy. październik to miesiąc na spotkanie na zajęciach plastycznych – dzieci będą miały możliwość stworzenia własnych „dzieł sztuki” pod okiem profesjonalistów, z wykorzystaniem różnych materiałów plastycznych. w listopadzie spotkamy się na zajęciach muzycznych – będzie to czas na prezentację umiejętności wokalnych, zabawę karaoke oraz naukę wspólnej piosenki.

Na początku grudnia, na Dniach Integracji podsumujemy realizację projektu prezentując wystawę fotograficzną oraz prace uczestników. Wtedy też wręczymy pamiątki i nagrody dla osób „NAJ” w różnych dziedzinach – najaktywniejszy, najweselszy, najsprawniejszy, itp. Dzięki wszystkim przeprowadzonym zajęciom każde dziecko niepełnosprawne będzie miało możliwość osiągnięcia sukcesu na miarę swoich możliwości.

Zakładane rezultaty realizacji zadania

REZULTATY TWARDE:


organizacja mini paraolimpiady organizacja konkursu wiedzy o Wałbrzychu organizacja wycieczki pieszej nad Jeziorko Daisy organizacja wycieczki autokarowej do Wrocławia organizacja warsztatów plastycznych i muzycznych organizacja wystawy podsumowującej projekt wydruk i rozesłanie zaproszeń dla uczestników i gości rozdanie dyplomów i upominków dla uczestników.


REZULTATY MIĘKKIE:

przełamanie barier w kontaktach osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi w różnych sytuacjach, nabycie nowych umiejętności przez wolontariuszy uczestniczących w projekcie, wdrożenie dzieci i młodzież do pokonywania stresu przed wystąpieniami publicznymi oraz własnych słabości, wskazanie możliwości na spędzanie czasu wolnego mimo niepełnosprawności, nawiązanie kontaktu ze Szkołą Specjalną w Wałbrzychu.

Pomysłodawca i administrator :

Wykonanie : Wojciech Nosal & Rafał Budzis