Świetlica szkolna
Logo szkoly

Świetlica szkolna

Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły i realizuje statutowe cele i zadania szkoły

Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 17:00

Aby zapisać dziecko do świetlicy należy wypełnić kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej, którą można pobrać u nauczyciela świetlicy.

Nauczyciele-wychowawcy świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2013/2014

mgr Aneta Janiszewska

mgr Marzena Kulik

mgr Agnieszka Ewiak

mgr Aleksandra Piechowiak - Stawińska

mgr Katarzyna Wach

Uwzględniając wiek, potrzeby i zainteresowania naszych wychowanków, w świetlicy organizowane są zajęcia, które umożliwiają wszechstronny rozwój każdego dziecka. Prowadzone są one zgodnie z opracowanymi przez wychowawców Rocznymi Planami Świetlicy.

Nauczyciele dbają o bezpieczeństwo dzieci, o miłą atmosferę, różnorodność ciekawych atrakcyjnych zajęć świetlicowych tj.

-zajęcia plastyczno-techniczne

-gry i zabawy ruchowe

-gry i zabawy stolikowe

-zajęcia czytelniczo słuchowe

-zajęcia umuzykalniające

-zajęcia integracyjne

Zajęcia dydaktyczne (odrabianie lekcji, pogadanki, quizy, krzyżówki i oglądanie bajek i filmów edukacyjnych

Powyższe zajęcia realizowane są w formie grupowej lub indywidualnej. Dzięki nim w naszej świetlicy każdy uczeń ma szanse nie tylko wzbogacać swoja wiedze o otaczającym go świecie, ale także utrwalić wiedzę zdobytą na zajęciach lekcyjnych. W naszej placówce jest czas i miejsce na naukę, wypoczynek oraz zabawę, która jest naturalna potrzeba każdego dziecka. Ponadto nasi podopieczni uczą się podczas pobytu w świetlicy zasad dobrego wychowania i właściwych postaw społecznych.

Pomysłodawca i administrator :

Wykonanie : Wojciech Nosal & Rafał Budzis