Edukacja wczesnoszkolna
Logo szkoly

Edukacja wczesnoszkolna

Unikids wybuchowe warsztaty fizyczne eksperymenty

Uczniowie i wspólnie z prowadzącym przeprowadzili szereg fascynujących eksperymentów w tym wybuchowych: wyprodukowali dwutlenek węgla, zrobili również tlen, sprawdzili, który gaz jest lżejszy od powietrza, a który cięższy, poprzez eksperymenty sprawdzili, które gazy są palne lub nawet wybuchowe. Było naprawdę ciekawie i ekscytująco!

20170116 101710

20170116 101954

20170116 102100

20170116 102409

20170116 103042

20170116 103127

20170116 103302

20170116 103329

20170116 103420 

 

Wybory do samorządu uczniowskiego klas jeden- trzy

Zapraszamy do zapoznania się kandydaturami, naszymi  propozycjami i  plakatami wyborczymi, by podczas głosowania podjąć  dobrą decyzję. 

DSCN7503

 DSCN7504

 DSCN7506

DSCN7505

SPOTKANIA WIGILIJNE W KLASACH I JASEŁKA

Zgodnie z tradycją ostatni dzień w szkole przed zimową przerwą to uroczyste spotkania Wigilijne w klasach uczniów z nauczycielami, wspólne kolędowanie, życzenia składane nie tylko we własnym gronie, ale i odwiedzanie pracowników szkoły ze świątecznymi kartkami. Udział uczniów w uroczystych Jasełkach , malowniczym przedstawieniu na sali gimnastycznej. Świąteczny nastój Świąt Bożego Narodzenia podkreśla wspólne śpiewane kolęd, występ chóru szkolnego, Wesołych nutek i przedstawienie teatralne pokazujące polskie tradycje i wierzenia.

 DSCN7436 tonemapped

DSCN7438 tonemapped

DSCN7440 tonemapped

DSCN7441 tonemapped

DSCN7474 tonemapped

DSCN7477 tonemapped

DSCN7483 tonemapped

DSCN7485 tonemapped 

Regulamin Małego Samorządu Uczniowskiego

 Postanowienia ogólne: 

   W szkole działa Mały Samorząd Uczniowski.

   Mały Samorząd tworzą uczniowie klas I – III.

Do organów Małego Samorządu należą:

   Rada Małego Samorządu,

   samorządy klas I – III.

Struktura organizacyjna Małego Samorządu

   Wszystkie samorządy klasowe należą do Małego Samorządu.

   Radę Małego Samorządu (przewodniczącego i 2 zastępców) wybierają uczniowie klas  I, II i III w demokratycznym głosowaniu w styczniu.

   Uczniowie klas II i III wybierają po jednym kandydacie do Rady Małego Samorządu.

   Kadencja Rady trwa 1 rok szkolny.

   Nad prawidłową realizacją zadań czuwa opiekun Małego Samorządu współpracując z nauczycielami klas I-III.

   W zebraniach samorządu bierze udział Rada Małego Samorządu Uczniowskiego i przynajmniej po 2 przedstawicieli samorządów klasowych.

Kompetencje Małego Samorządu

   Mały Samorząd może przedstawiać swoje opinie i propozycje dotyczące bieżących spraw szkoły Radzie Samorządu Uczniowskiego lub jego opiekunowi.

   Mały Samorząd ma prawo poprosić o pomoc w realizacji zadań każdego członka Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

Postanowienia końcowe

Regulamin Małego Samorządu jest zgodny ze Statutem Szkoły

Pomysłodawca i administrator :

Wykonanie : Wojciech Nosal & Rafał Budzis