ŚWIAT BEZ BARIER 2016/2017
Logo szkoly

ŚWIAT BEZ BARIER 2016/2017

Bez tytułu
MIASTA WAŁBRZYCHA ROMANA SZEŁEMEJA
ORGANIZATOR: REGULAMIN XIII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „Świat bez barier”
HASŁO KONKURSU:
Dmuchawce, latawce, wiatr…
POD HONOROWYM PATRONATEM
POSEŁ NA SEJM AGNIESZKI KOŁACZ- LESZCZYŃSKIEJ
PREZYDENTA
ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
im. Komisji Edukacji Narodowej
W WAŁBRZYCHU

CEL: Popularyzacja twórczości, rozbudzanie talentów, stworzenie warunków do publicznych kontaktów, umożliwienie twórcom nieprofesjonalnym, działającym w różnych środowiskach osób niepełnosprawnych, konfrontacji własnych dokonań, poszukiwań artystycznych i literackich, wyszukiwanie twórców szczególnie uzdolnionych. Promowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych. Integracja laureatów podczas trzydniowego podsumowania konkursu, dzielenie się doświadczeniem.

*CZĘŚĆ LITERACKA
Należy napisać pracę, której tematyka związana będzie z tegorocznym hasłem konkursu. Praca może być napisana w dowolnej formie literackiej /baśń, pamiętnik, list, rozprawka, reportaż,itp./
Każdy uczestnik może napisać dowolną liczbę prac, której objętość nie przekracza trzech stron maszynopisu. UWAGA! Rękopisy i prace grupowe nie będą oceniane.

*CZĘŚĆ PLASTYCZNA
Należy wykonać pracę, której tematyka związana jest z tegorocznym hasłem konkursu. Każdy uczestnik może nadesłać dowolną liczbę prac wykonanych w dowolnej technice i w dowolnych wymiarach (rysunek, malarstwo olejne, akwarela, inne techniki malarskie, grafika, rzeźba, ceramika, tkanina). Prace należy wykonać indywidualnie, samodzielnie, prace grupowe nie będą oceniane! UWAGA! Prosimy nie przysyłać prac wykonanych z produktów spożywczych.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Uczestniczyć mogą: dzieci i młodzież oraz dorosłe osoby zrzeszone w organizacjach pozarządowych zajmujących się problematyką osób niepełnosprawnych oraz uczniowie szkół specjalnych, klas integracyjnych (funkcjonujących w szkołach masowych), szkół integracyjnych oraz podmioty indywidualne. W konkursie biorą udział osoby sprawne i niepełnosprawne.
UCZESTNICY KONKURSU AKCEPTUJĄC REGULAMIN WYRAŻAJĄ ZGODĘ NA: REPRODUKOWANIE PRAC, UMIESZCZANIE ICH W PRASIE, NA STRONACH INTERNETOWYCH SZKOŁY I KONKURSU ORAZ ZLICYTOWANIE NAGRODZONYCH I WYRÓŻNIONYCH PRAC I PRZEKAZANIE POZYSKANYCH W TEN SPOSÓB FUNDUSZY NA WAŁBRZYSKIE HOSPICJUM IM. JANA PAWŁA II.

KATEGORIE WIEKOWE OBU KONKURSÓW:
A. dzieci w wieku przedszkolnym do lat 6 (nie dotyczy konkursu literackiego),
B. klasy 1 -3 szkoły podstawowej (nie dotyczy konkursu literackiego),
C. klasy 4 - 6 szkoły podstawowej,
D. klasy gimnazjalne,
E. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe.

SKŁADANIE PRAC:
Każdą pracę należy czytelnie podpisać (prace plastyczne na odwrocie) podając wszystkie wymagane dane:
- imię i nazwisko,
- wiek autora,
- imię i nazwisko opiekuna,
- adres placówki, telefon z numerem kierunkowym, e – mail
- adres uczestnika, telefon z numerem kierunkowym, e – mail (jeśli prace wysyłane są indywidualnie)

Należy dołączyć KARTĘ ZGŁOSZENIA z listą wszystkich uczestników z placówki oraz nazwiskami instruktorów. Prace nie posiadające powyższych informacji nie będą przyjmowane.

TERMINARZ:
Prace należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 17 marca 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W WAŁBRZYCHU
UL. PALISADOWA 48
58 - 316 WAŁBRZYCH
Prace literackie można również przesłać w programie Microsoft Word na adres internetowy:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Laureaci konkursu wraz z opiekunami artystycznymi wezmą udział w trzydniowym spotkaniu integracyjnym w maju lub czerwcu 2017 r. Zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o dokładnym terminie i szczegółach spotkania. Oprócz tego otrzymają dyplomy i nagrody. Nie pokrywamy kosztów podróży.
Osoby wyróżnione zostaną zaproszone wernisaż wystawy, o czym będą powiadomione telefonicznie lub e-mailem. Ponadto otrzymają dyplomy i nagrody.
Opiekunowie artystyczni otrzymają dyplomy. Wyniki konkursu umieścimy na stronie internetowej szkoły: www.zsi.edu.pl i www.facebook.com/Ogólnopolski-Konkurs-Świat-bez-barier-190745048027327/
Zwrot prac plastycznych, które nie zostały nagrodzone, ani wyróżnione nastąpi od 11 do 15 września 2017 r. w siedzibie szkoły. Prace literackie nie będą zwracane. Prac nie odsyłamy!
INNE INFORMACJE:
Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji prac przed ich ekspozycją oraz prawo do pokazów prac jak również do ich bezpłatnego reprodukowania w katalogu i prasie oraz skracania prac literackich zamieszczonych w katalogu oraz sprzedaży prac plastycznych podczas licytacji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie przesyłek w czasie transportu.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela sekretariat Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi tel. 74 843-21-86 i pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Kierownikiem organizacyjno- artystycznym jest Dyrektor Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Wałbrzychu- Bożena Kruszyńska, osobą odpowiedzialną za część plastyczną- nauczyciel plastyki- Ewa Maduch, za część literacką - nauczyciel języka polskiego- Edyta Borczyk. 

 

XIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS
Świat bez barier
DMUCHAWCE, LATAWCE, WIATR…
KARTA ZGŁOSZENIA

placówka.....................................................................................................

adres placówki (ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość) ...............................

tel. (z numerem kierunkowym) ...................................................................

            e-mail ........................................................................................................

ew. prywatny (tel. opiekuna, e-mail) ...........................................................

lp.

imię i nazwisko uczestnika

oznaczyć krzyżykiem

rodzaj konkursu

oznaczyć krzyżykiem grupę wiekową

imię i nazwisko opiekuna

literacki

plastyczny

A

B

C

D

E

1

                 

2

                 

3

                 

4

                 

5

                 

6

                 

7

                 

8

                 

9

                 

10

                 

11

                 

12

                 

13

                 

14

                 

15

                 

GRUPY WIEKOWE:

A – do 6 lat                                               D – 13 -16 lat

B – 7 – 10 lat                                            E – powyżej 16

C – 10 – 13 lat

Pieczęć placówki                                                                         Pieczęć dyrektora placówki

Pomysłodawca i administrator :

Wykonanie : Wojciech Nosal & Rafał Budzis