XII edycji OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
Logo szkoly

XII edycji OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU

Zapraszamy do udziału w

      XII edycji OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU      
Świat bez barier

pod hasłem:
OWADY PODNIOSŁY SKRZYDŁA DO LOTU
Organizatorki
Ewa Maduch
Edyta Borczyk

REGULAMIN XII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU        „Świat bez barier”

POD HONOROWYM PATRONATEM
POSEŁ NA SEJM AGNIESZKI KOŁACZ- LESZCZYŃSKIEJ
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA ROMANA SZEŁEMEJA
HASŁO KONKURSU:
OWADY PODNIOSŁY SKRZYDŁA DO LOTU
ORGANIZATOR:
ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
im. Komisji Edukacji Narodowej
W WAŁBRZYCHU

 CEL: Popularyzacja twórczości, rozbudzanie talentów, stworzenie warunków do publicznych kontaktów, umożliwienie twórcom nieprofesjonalnym, działającym w różnych środowiskach osób niepełnosprawnych, konfrontacji własnych dokonań, poszukiwań artystycznych i literackich, wyszukiwanie twórców szczególnie uzdolnionych.Promowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych.Integracja laureatów podczas trzydniowego podsumowania konkursu, dzielenie się doświadczeniem.

 *CZĘŚĆ LITERACKA

 Należy napisać pracę, której tematyka związana będzie z tegorocznym hasłem konkursu. Praca może być napisana w dowolnej formie literackiej/baśń, pamiętnik, list, rozprawka, reportaż,itp./

 Każdy uczestnik może napisać dowolną liczbę prac, której objętość nie przekracza trzech stron maszynopisu. UWAGA! Rękopisy i prace grupowe nie będą oceniane.

 *CZĘŚĆ PLASTYCZNA

 Należy wykonać pracę, której tematyka związana jest z tegorocznym hasłem konkursu. Każdy uczestnik może nadesłać dowolną liczbę prac wykonanych w dowolnej technice i w dowolnych wymiarach (rysunek, malarstwo olejne, akwarela, inne techniki malarskie, grafika, rzeźba, ceramika, tkanina ). Prace należy wykonać indywidualnie, samodzielnie, prace grupowe nie będą oceniane! UWAGA! Prosimy nie przysyłać prac wykonanych z produktów spożywczych.

 WARUNKI UCZESTNICTWA:

 Uczestniczyć mogą: dzieci i młodzież oraz dorosłe osoby zrzeszone w organizacjach pozarządowych zajmujących się problematyką osób niepełnosprawnych oraz uczniowie szkół specjalnych, klas integracyjnych (funkcjonujących w szkołach masowych), szkół integracyjnych oraz podmioty indywidualne. W konkursie biorą udział osoby sprawne i niepełnosprawne.

UCZESTNICY KONKURSU AKCEPTUJĄC REGULAMIN WYRAŻAJĄ ZGODĘ NA: REPRODUKOWANIE PRAC, UMIESZCZANIE ICH W PRASIE, NA STRONACH INTERNETOWYCH SZKOŁY I KONKURSU ORAZ ZLICYTOWANIE NAGRODZONYCH I WYRÓŻNIONYCH PRAC I PRZEKAZANIE POZYSKANYCH W TEN SPOSÓB FUNDUSZY NA WAŁBRZYSKIE HOSPICJUM IM. JANA PAWŁA II.

 KATEGORIE WIEKOWE OBU KONKURSÓW:

 A. dzieci w wieku przedszkolnym do lat 6 (nie dotyczy konkursu literackiego),

 B. klasy 1 -3 szkoły podstawowej (nie dotyczy konkursu literackiego),

 C. klasy 4 - 6 szkoły podstawowej,

 D. klasy gimnazjalne,

 E. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe.

 SKŁADANIE PRAC:

 Każdą pracę należy czytelnie podpisać (prace plastyczne na odwrocie) podając wszystkie wymagane dane:

 - imię i nazwisko,

 - wiek autora,

 - imię i nazwisko opiekuna,

 - adres placówki, telefon z numerem kierunkowym, e – mail

 - adres uczestnika, telefon z numerem kierunkowym, e – mail (jeśli prace wysyłane są indywidualnie)

 Należy dołączyć KARTĘ ZGŁOSZENIA z listą wszystkich uczestników z placówki oraz nazwiskami instruktorów.Prace nie posiadające powyższych informacji nie będą przyjmowane.

 TERMINARZ:

 Prace należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 18 marca 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

 ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W WAŁBRZYCHU

 UL. PALISADOWA 48

 58 - 316 WAŁBRZYCH

 Prace literackie można również przesłać w programie Microsoft Word na adres internetowy:

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 Laureaci konkursu wraz z opiekunami artystycznymi wezmą udział w trzydniowym spotkaniu integracyjnym w maju lub czerwcu 2016 r. Zostaną powiadomieni telefonicznie lub e- mailem o dokładnym terminie i szczegółach spotkania. Oprócz tego otrzymają dyplomy i nagrody. Nie pokrywamy kosztów podróży.

 Osoby wyróżnione zostaną zaproszone wernisaż wystawy, o czym będą powiadomione telefonicznie lub e- mailem. Ponadto otrzymają dyplomy i nagrody.

 Opiekunowie artystyczni otrzymają dyplomy. Wyniki konkursu umieścimy na stronie internetowej szkoły: www.zsi.edu.pl

 Zwrot prac plastycznych, które nie zostały nagrodzone, ani wyróżnione nastąpi od 12 do 16 września 2016 r. w siedzibie szkoły. Prace literackie nie będą zwracane. Prac nie odsyłamy!

 INNE INFORMACJE:

 Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji prac przed ich ekspozycją oraz prawo do pokazów prac jak również do ich bezpłatnego reprodukowania w katalogu i prasie oraz skracania prac literackich zamieszczonych w katalogu oraz sprzedaży prac plastycznych podczas licytacji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie przesyłek w czasie transportu.

 Wszelkich dodatkowych informacji udziela sekretariat Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi   tel. 74 843-21-86

 Kierownikiem organizacyjno- artystycznym jest Dyrektor Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Wałbrzychu- Bożena Kruszyńska, osobąodpowiedzialną za część plastyczną- nauczyciel plastyki- Ewa Maduch, za część literacką - nauczyciel języka polskiego- Edyta Borczyk.

 XII OGÓLNOPOLSKI KONKURS

 Świat bez barier

 OWADY PODNIOSŁY SKRZYDŁA DO LOTU

 KARTA ZGŁOSZENIA

 placówka .......................................................................................................................................................................

 adres placówki (ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość) ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 tel. (z numerem kierunkowym) ......................................................................................................

 e-mail …………………………………………………………........................

 ew. prywatny (tel. opiekuna, e-mail) ...........................................................

 

lp.

imię i nazwisko uczestnika

oznaczyć krzyżykiem

rodzaj konkursu

oznaczyć krzyżykiem grupę wiekową

imię i nazwisko opiekuna

literacki

plastyczny

A

B

C

D

E

1

                 

2

                 

3

                 

4

                 

5

                 

6

                 

7

                 

8

                 

9

                 

10

                 

11

                 

12

                 

13

                 

14

                 

15

                 

 GRUPY WIEKOWE:

 A – do 6 lat                                               D – 13 -16 lat

 B – 7 – 10 lat                                             E – powyżej 16

 C – 10 – 13 lat

 Pieczęć placówki                                                                          Pieczęć dyrektora placówki

 

 

Pomysłodawca i administrator :

Wykonanie : Wojciech Nosal & Rafał Budzis