WYNIKI I ETAPU - POPRAWNA POLSZCZYZNA I ORTOGRAFIA
Logo szkoly

WYNIKI I ETAPU - POPRAWNA POLSZCZYZNA I ORTOGRAFIA

"Z poprawną polszczyzną na co dzień": 

Do II etapu konkursu zostali zakwalifikowani uczniowie, którzy w I etapie uzyskali minimum 75% poprawnych odpowiedzi. W II etapie zadaniem uczniów będzie przeredagowanie tekstu tak, aby wypowiedź spełniała kryterium poprawności językowej. Do III etapu (finału ogólnopolskiego) zostaną zakwalifikowani uczniowie, którzy w II etapie uzyskają 95% poprawnych odpowiedzi. Przy kwalifikowaniu do 3. etapu nie będą brane pod uwagę punkty z 1. etapu ani łączone punkty za 1. i 2. etap. II etap odbędzie się w szkole 15 stycznia 2015r.; godzinę ustala Szkolny Organizator. Wyniki II etapu zostaną podane po 2 marca 2015r. 

Wynik uczestnika zaznaczony kolorem zielonym oznacza promocję uczestnika do kolejnego etapu.

 popr polszczyzna 2015

"Z poprawną ortografią na co dzień"

Do II etapu konkursu zostali zakwalifikowani uczniowie, którzy w I etapie uzyskali minimum 75% poprawnych odpowiedzi. W II etapie zadaniem uczniów będzie napisanie dyktanda. Do III etapu (finału ogólnopolskiego) zostaną zakwalifikowani uczniowie, którzy w II etapie uzyskają 95% poprawnych odpowiedzi. Przy kwalifikowaniu do 3. etapu nie będą brane pod uwagę punkty z 1. etapu ani łączone punkty za 1. i 2. etap. II etap odębdzie sie w szkole 14 stycznia 2015r.; godzinę ustala Szkolny Organizator. Wyniki II etapu zostaną podane po 2 marca 2015r.

Wynik uczestnika zaznaczony kolorem zielonym oznacza promocję uczestnika do kolejnego etapu.

popr ortograf 2015 

Szczegółowe wyniki zostaną podane w szkole.

ag

Pomysłodawca i administrator :

Wykonanie : Wojciech Nosal & Rafał Budzis