Ramowy rozkład dnia oddziału przedszkolnego
Logo szkoly

Ramowy rozkład dnia oddziału przedszkolnego

7: 30 - 8: 00 - schodzenie się dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, rozmowy indywidualne

8: 00 - 8: 15 - czynności porządkowe, czynności higieniczne, toaleta

8: 15 - 8: 45 - zajęcia dydaktyczne

8: 50 - 9: 00 - zabawy ruchowe orientacyjno-porządkowe

9: 05 - 9: 15 - przygotowanie do śniadania, czynności higieniczno-porządkowe

9: 15 - 9: 45 - śniadanie

9: 45 - 10: 15 - organizowanie sytuacji do podejmowania działalności z własnej inicjatywy - zabawy na dywanie

10: 15 - 10: 45 - zajęcia dydaktyczne

10: 45 - 11: 20 - organizowanie sytuacji do podejmowania działalności z własnej inicjatywy - zabawy tematyczne i dydaktyczne

11: 30 - 12: 15 - zajęcia ruchowe w sali gimnastycznej, boisku szkolnym bądź w "Krainie zabaw"

12: 15 - 12: 30 - sprowadzenie dzieci do szatni, odbiór przez rodziców/opiekunów

Pomysłodawca i administrator :

Wykonanie : Wojciech Nosal & Rafał Budzis