KALENDARZ WYBORCZY
Logo szkoly

KALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności wyborczej

4 października 2016

Podanie do publicznej wiadomości zarządzenia o przeprowadzeniu wyborów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego

5 października 2016

powołanie Szkolnej Komisji Wyborczej

6 października 2016

zgłaszanie nazwisk kandydatów; ogłoszenie nazwisk kandydatów oraz zasad prowadzenia kampanii wyborczej; odbiór list do zbierania podpisów przez kandydatów (Opiekunowie SU – P. Karolina Korczyńska, P. Małgorzata Kwiatkowska, P. Katarzyna Małolepsza)

do 7 października 2016

zbieranie podpisów przez kandydatów i ich sztaby wyborcze

10-11 października 2016

prowadzenie kampanii wyborczej

13 października 2016

przeprowadzenie wyborów do Zarządu SU

14 października 2016

ogłoszenie wyników wyborów

 

Pomysłodawca i administrator :

Wykonanie : Wojciech Nosal & Rafał Budzis