SZKOLNA OCHOTNICZA SŁUŻBA SOS
Logo szkoly

SZKOLNA OCHOTNICZA SŁUŻBA SOS

SOS 3

Na początku marca 2017 r. Samorząd Uczniowski powołał w ramach swoich kompetencji dodatkową sekcję – „Szkolną Ochotniczą Służbę” SOS, której celem jest wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa w szkole, zwłaszcza młodszych uczniów podczas przerw międzylekcyjnych. Uczniowie dobrowolnie zobowiązali się do organizowania dodatkowych dyżurów uczniowskich na korytarzach z uwagi na dużą żywiołowość młodszych kolegów oraz specjalne potrzeby dzieci z niepełnosprawnościami. Tryb funkcjonowania SOS reguluje specjalnie stworzony Regulamin SOS.

Pomysłodawca i administrator :

Wykonanie : Wojciech Nosal & Rafał Budzis