ANIMATOR SPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo szkoly

ANIMATOR SPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Od września do listopada 2015 roku po raz III w naszej szkole będzie realizowany - Program Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych, którego głównym założeniem jest nauka gry w szachy. Zajęcia będą miały za zadanie:

  • rozwijanie zainteresowań
  • rozwijanie u uczniów pamięci i koncentracji uwagi
  • rozwijanie u nich pozytywnych sfer osobowości
  • nauczenie uczestników programu konsekwencji w działaniu

 Zajęcia odbywać się będą cztery razy w tygodniu z zakwalifikowaną do programu grupą uczniów. Osobą prowadzacą zajęcia jest instruktor gry w szachy - Hanna Rychlik.
 

Pomysłodawca i administrator :

Wykonanie : Wojciech Nosal & Rafał Budzis