SPRAWOZDANIE Z PRACY KLUBU "ÓSEMECZKA" 2015/2016
Logo szkoly

SPRAWOZDANIE Z PRACY KLUBU "ÓSEMECZKA" 2015/2016

Sprawozdanie z pracy Szkolnego Klubu „Ósemeczka” Wolontariatu działającego przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Wałbrzychu – szkoła podstawowa za rok szkolny 2015/2016

W roku szkolnym 2015/2016 opiekę nad szkolnym Wolontariatem sprawowały Dagmara Bejmert i Marzena Hrycek.
Z największym zaangażowaniem pracowało 20 uczniów. Byli to przedstawiciele klas VI i IV.
Regularne spotkania odbywały się w czwartki w godz. 14.30 – 15.15. Dodatkowo organizowane były zbiórki w zależności od potrzeb podejmowanych działań.
Praca w Wolontariacie przebiegała zgodnie z opracowanym we wrześniu planem pracy i bieżącymi potrzebami wypływającymi z podejmowanych działań.
Wolontariat współpracował z Miejskim Koordynatorem Panią I. Rychlik. Opiekunowie brali udział w comiesięcznych spotkaniach.
Wykaz działań podejmowanych przez Wolontariuszy:
Pomoc charytatywna – finansowa
- udział w akcji „Pola Nadziei” organizowanej przy Hospicjum Jana Pawła II
w Wałbrzychu, przekazanie pieniędzy dla potrzebujących rodzin objętych opieką hospicjum, 50zł
- udział w akcji paczki świąteczne dla dzieci z Ukrainy, Białorusi i Rumunii, 50zł
- udział w akcji „ Paczki na Kresy”, 200 zł
- udział w Tygodniu Integracji: organizacja loterii (zebrano 240zł.), asysta podczas meczu siatkówki na siedząco
- pomoc w organizacji Miejskiej Wigilii Wolontariusza; przekazanie podarunków i pieniędzy na rzecz potrzebujących, 50 zł
- udział w akcji UNICEFU MALI uczniowie idą do szkoły, 30 zł
- organizacja priorytetowej akcji Wolontariatu „Paczuszka dla Maluszka”, 200 zł
Organizacja imprez
1. IV Miejski Bal Integracyjny
2. Wigilia Miejska Wolontariuszy
3. Finał Miejskiego Konkursu Ośmiu Wspaniałych
4. Piknik Rodzinny – opieka nad kramem z ciastami
5. Organizacja DNIA NA TAK
Inna działalność
1. „Słodkie i zdrowe środy” – sprzedaż ciast, warzyw, owoców – dochód przeznaczony na w/w akcje
2. Pomoc w Pasowaniu na Ucznia
3. Pomoc okazywana dzieciom przebywającym w szkolnej świetlicy
4. Opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi podczas wycieczki
5. Pozyskiwanie sponsorów
6. Wizyta w Domu Małego Dziecka – przekazanie funduszy oraz zabawa z dziećmi
7. Pomoc na terenie macierzystej szkoły okazywana dzieciom z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego
8. Pomoc w organizacji zajęć otwartych w Przedszkolu Samorządowym nr 14,
9. Pomoc w świetlicy szkolnej
10. Pomoc koleżeńska
11. Comiesięczne spotkania z Miejskim Koordynatorem ds. Wolontariatu P. I. Rychlik.

Pomysłodawca i administrator :

Wykonanie : Wojciech Nosal & Rafał Budzis