Strona Główna
Logo szkoly

logo Tesco

Witamy na stronie głównej

 
Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu

 

Publiczna Szkoła Podstawowa

z Oddziałami Integracyjnymi nr 26

 

Publiczne Gimnazjum nr 9
z Oddziałami Integracyjnymi

 

Naszym nadrzędnym celem jest wspieranie rozwoju wszystkich naszych uczniów pełnosprawnych i tych z niepełnosprawnością:

 

niesłyszących i słabosłyszących,
niewidomych i słabowidzących,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
z niepełnosprawnością intelektualną,
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
Staramy się zapewnić dzieciom optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju osobowości w bezpiecznym i przyjaznym środowisku oraz rozbudzać i rozwijać indywidualne zdolności twórcze.

 

razem w pełni sprawni   

 

realizacja przyrodalogo

baner internatu

strona internatu:  http://zs4.walbrzych.pl/internat/

Pomysłodawca i administrator : Paweł Jaworek

Wykonanie : Wojciech Nosal & Rafał Budzis