Strona Główna
Logo szkoly

Witamy na stronie głównej

Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
im. Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu


Publiczna Szkoła Podstawowa

z Oddziałami Integracyjnymi nr 26

 
Publiczne Gimnazjum nr 9

z Oddziałami Integracyjnymi

 

Naszym nadrzędnym celem jest wspieranie rozwoju wszystkich naszych uczniów pełnosprawnych i tych z niepełnosprawnością:

  • niesłyszących i słabosłyszących,
  • niewidomych i słabowidzących,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • z niepełnosprawnością intelektualną,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
  • niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Staramy się zapewnić dzieciom optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju osobowości w bezpiecznym i przyjaznym środowisku oraz rozbudzać i rozwijać indywidualne zdolności twórcze. 

imgE   

 

realizacja przyrodalogo

Pomysłodawca i administrator : Paweł Jaworek

Wykonanie : Wojciech Nosal & Rafał Budzis