Strona Główna
Logo szkoly

 

WAŻNE: Składanie wniosków (on-line) do szkół gimnazjalnych rozpocznie się
w dniu 2 czerwca 2015 r.

 

Szczegółowe informacje dostępne będą na stronie internetowej szkoły: www.zsi.edu.pl dnia 29.05.2015r.

 

 

70 lat Polskiego Wałbrzycha 

Drogie Dzieci i Rodzice!

 W maju 2015 roku obchodzimy 70 – lecie przynależności Wałbrzycha do Polski. W ramach rocznicy odbędzie się wiele imprez i uroczystości upamiętniających to wydarzenie organizowanych przez: Urząd Miasta oraz szereg instytucji społecznych, oświatowych i kulturalnych. Klikając poniższe linki dowiecie się więcej na ten temat:

  planowane obchody

wałbrzyszek

 

Witamy na stronie głównej

Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
im. Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu


Publiczna Szkoła Podstawowa

z Oddziałami Integracyjnymi nr 26

 
Publiczne Gimnazjum nr 9

z Oddziałami Integracyjnymi

 

Naszym nadrzędnym celem jest wspieranie rozwoju wszystkich naszych uczniów pełnosprawnych i tych z niepełnosprawnością:

  • niesłyszących i słabosłyszących,
  • niewidomych i słabowidzących,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • z niepełnosprawnością intelektualną,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
  • niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Staramy się zapewnić dzieciom optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju osobowości w bezpiecznym i przyjaznym środowisku oraz rozbudzać i rozwijać indywidualne zdolności twórcze. 

imgE   

 

realizacja przyrodalogo

Pomysłodawca i administrator : Paweł Jaworek

Wykonanie : Wojciech Nosal & Rafał Budzis