Kalendarium
Logo szkoly

Kalendarium

  •   ZNACZĄCE WYDARZENIA I UROCZYSTOŚCI SZKOLNE            W LATACH 1994 - 2009

    Pierwszy dzwonek w naszej szkole zabrzmiał 1 września 1994 roku. Ale historia naszej szkoły zaczęła się wcześniej. Budynek przy ulicy Palisadowej 48 w centrum prawie 40-tysięcznego Podzamcza został oddany do użytku w grudniu 1993 roku. Decyzję o budowie podjął ówczesny Wiceprezydent Miasta Wałbrzycha Henryk Gołębiewski, a na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 26 w Wałbrzychu po konkursie na dyrektora szkoły w budowie powołana została Jolanta Znamirowska. Budowa obiektu podzielona była na cztery etapy: pierwszy oddany do eksploatacji był trzykondygnacyjny, podpiwniczony budynek C, przeznaczony dla uczniów klas IV- VIII. Znalazły tam miejsce 24 sale lekcyjne, tymczasowa biblioteka, sekretariat szkoły, pokój nauczycielski, sala terapii, gabinety: dyrektora, wicedyrektora, pielęgniarek, psychologa i kierownika administracyjno- gospodarczego. W budynku była winda. To dzięki niej od września do szkoły mogły uczęszczać osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach.
 We wrześniu 1995 roku powstała 1. klasa integracyjna, w której uczyli się uczniowie z niepełnosprawnością. Zorganizowany został wyjazd uczniów nad morze w ramach Zielonej Szkoły.
 Nikt nie przypuszczał, że te, najpierw kwietniowe, od 2000 roku- majowe wyjazdy staną się tradycją.
W maju 1996 szkoła zorganizowała Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Sztuce.
W następnym 1997 roku, we wrześniu naukę podjęło 34. uczniów niepełnosprawnych w pięciu klasach integracyjnych.
 W grudniu odbyła się I Wystawa Dorobku Artystycznego Osób Niepełnosprawnych. Zorganizowana została przez Urząd Miejski, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka i naszą szkołę. Wzięli w niej udział niepełnosprawni i sprawni twórcy uczęszczający do szkół integracyjnych, placówek specjalnych, ośrodków zrzeszających osoby niepełnosprawne.

     W marcu uczniowie klas ósmych po raz pierwszy w naszej szkole pisali Badanie kompetencji i umiejętności ucznia.
W kwietniu 1998 roku odbyła się w naszej placówce I Miejska Konferencja „Kształcenie i wychowanie integracyjne” pod hasłem „Razem w życiu, nauce i sztuce” połączona z II Wystawą Dorobku Artystycznego Osób Niepełnosprawnych.
W marcu rozpoczął działalność Europejski Klub „ Pod złotymi gwiazdami”.

   1 września 1998 roku odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego z udziałem przedstawicieli władz, a prezydent miasta Jerzy Sędziak otrzymał symboliczne klucze do szkoły w związku z oddaniem segmentu A- budynek przeznaczonego dla najmłodszych, uczniów klas I-III i „0” oraz dwukondygnacyjnego, podpiwniczonego łącznika (segment B łączący wszystkie budynki szkoły). Przed szkołą powstał podjazd dla wózków inwalidzkich, ułatwiający im wjazd do budynku. W tym roku uczyło się 43. niepełnosprawnych uczniów w 11. klasach integracyjnych.

     W grudniu 1998 roku, w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji zorganizowaliśmy, przy pomocy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Mikołajkowy Festyn Integracyjny.
1 września 1999 roku w wyniku reformy oświatowej powołany został przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha Zespół Szkół Integracyjnych w Wałbrzychu. O taką nazwę zabiegała dyrektor szkoły Jolanta Znamirowska. Ośmioletnia Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26 w Wałbrzychu została przekształcona w sześcioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 26, powstało też trzyletnie Gimnazjum Integracyjne nr 9. Innowacją było wprowadzenie do siatki godzin lekcji szachów w klasach nauczania początkowego.

    W roku szkolnym 1999/2000 przygotowano i wdrożono Szkolny System Oceniania.
W maju mieliśmy przyjemność gościć delegację z Danii.
     W roku szkolnym 2000/2001 rozpoczęto prace nad wyborem patrona szkoły. Pierwsze propozycje związane były z nazwiskami pisarzy, znanymi postaciami, a nawet bohaterami bajek. Decyzją Rady Pedagogicznej wybrano imię Komisji Edukacji Narodowej i rozpoczęto Kampanię „Bohater” przygotowującą do nadania imienia szkole. Powstał projekt sztandaru, a na lekcjach języka polskiego, historii, KOSS-u, muzyki i plastyki nauczyciele przygotowywali merytorycznie uczniów z okresu Oświecenia w Polsce.
 Nauczyciele wypracowali metody i formy pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wynikającymi ze wszystkich rodzajów dysfunkcji. W celu pełnej realizacji innowacji pedagogicznej utworzono specjalistyczne gabinety, w których zatrudnieni są: psycholog, logopeda, pedagodzy szkolni, rehabilitanci, nauczyciele wspomagający i reedukatorzy.

    W 2001 roku do uzytku oddany został przedostatni segment szkoły (segment E), w którym znajdują się m.in. sale gimnastyczne oraz baletowa. 
 Uruchomiono radiowęzeł. Wszystkie pomieszczenia szkolne przystosowane są dla uczniów z  niepełnosprawnością. 
   1 września 2001 roku odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Szkolnego 2001/2002i nadanie imienia szkole. Od tej chwili pełna nazwa szkoły brzmiała:
Zespół Szkół Integracyjnych
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Wałbrzychu
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
Publiczne Gimnazjum Integracyjne nr 9

Z tej okazji szkoła wydała niewielki folder informujący o osiągnięciach szkoły.
    W czerwcu 2001 roku gościliśmy w murach szkoły Ekscelencję Aivo Orava – Ambasadora Estonii w RP.
W szkole uczyło się 1058. uczniów, w tym 176. niepełnosprawnych. Szkoła liczyła 50 oddziałów w klasach 1-6 szkoły podstawowej, 1-3 gimnazjum i 2 oddziały zerowe. Zatrudnionych było 112. nauczycieli.
3 grudnia 2002 roku odbyła się w naszej szkole II Miejska Konferencja „Kształcenie i wychowanie integracyjne” pod hasłem „Od integracji do szkoły równych szans”, a w maju I Turniej Integracyjny „ Pokonaj swoje obawy”.
W czerwcu 2002- pierwsi absolwenci gimnazjum opuszczają mury naszej szkoły.
Rok szkolny 2003/2004  to udział w akcji organizowanej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przez „Gazetę Wyborczą” i Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej i uzyskanie certyfikatu „Szkoła z klasą”.
W listopadzie odbyła się konferencja pod hasłem „ Bądź legalny” dotycząca zagadnień piractwa komputerowego. Gościem honorowym była zastępca prezydenta Wałbrzycha – Halina Pankanin.

1 września 2004 r. z okazji 10- lecia istnienia szkoły Rada Rodziców ufundowała pamiątkową tablicę zawieszoną w holu szkoły. Uroczystość z tej okazji była połączona z Miejską Inauguracją Roku Szkolnego 2004/2005. Wydano folder informacyjny- można się z niego dowiedzieć o 10. latach pracy placówki.

    W roku szkolnym 2004/2005 podjęliśmy się udziału w ogólnopolskim konkursie „Super Szkoła” , celem którego jest promowanie najlepszych szkół publicznych, Komisja doceniła twórczą atmosferę panującą w szkole, naszą codzienną pracę, partnerskie relacje.
W czerwcu obie szkoły: podstawowa i gimnazjum otrzymały tytuł „Super szkoła”, a wraz z tytułem dwie pracownie komputerowe. Super Szkole patronuje marszałek Sejmu RP, patronem merytorycznym jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Jury przyznało nam również tytuł :” Szkoły Przyjaznej Uczniom”.
W styczniu po raz pierwszy został zorganizowany sztab Wielkiej Orkiesty Świątecznej Pomocy
W kwietniu 2005 roku przekształcona została dotychczasowa formuła wystawy osób niepełnosprawnych w Ogólnopolski Konkurs „ Świat bez barier”.
1 września 2005 roku przyniósł przekształcenie Publicznego Gimnazjum Integracyjnego nr 9 w Wałbrzychu w Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 9, a tym samym zmianę nazwy szkoły na Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Wałbrzychu. Od października należymy do Stowarzyszenia Szkół Innowacjnych.

    W roku szkolnym 2006/2007 podjęliśmy nowe wyzwania. Braliśmy udział w zbiórce makulatury na rzecz ratowania koni. Zebraliśmy największą ilość, spośród szkół biorących udział w akcji, w roku 2007. Dzięki temu uratowaliśmy życie kolejnego konia – Tornada.
W październiku 2007 roku w szkole odbył się wykład „Nerko, ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił” w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.
 W kwietniu została podpisana umowa między Zespołem Szkół z Oddziałami Integracyjnymi reprezentowanym przez dyrektor Jolantę Znamirowską a Stowarzyszeniem Joannici Dzieło Pomocy reprezentowanym przez członków Zarządu: Friedricha Adolpha Freiherra von Dellingshausena, Marka Buzka i Szymona Kupieckiego.
W ramach tego modelowego projektu, realizowanego w Wałbrzychu oraz na Dolnym Śląsku po raz pierwszy grupa 18 uczniów klas pierwszych i drugich została wyszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.  Szkolna Służba Medyczna od maja pełniła dyżury podczas lekcji, reagowała w razie wypadku i udzielała pierwszej pomocy.

    W lutym w wałbrzyskim Ratuszu podpisano umowę o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Wałbrzychu a szkołą Albert - Schweizera z Freiberga. Uroczystość z udziałem przedstawicieli szkół oraz urzędów miast partnerskich odbyła w Sali Witrażowej.
 Gimnazjaliści wzięli udział w konkursie, w ramach programu ogłoszonego przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, „Bezpieczna szkoła”. Po podjęciu licznych działań, na rzecz bezpieczeństwa, spełniając wszystkie standardy jakości i efektywności, placówka otrzymała CERTYFIKAT Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo. Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, a także pracownikom i wszystkim pozostałym osobom przebywającym na terenie szkoły zastosowano monitoring wizyjny.
W maju w ramach partnerstwa miedzy Zespołem Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Wałbrzychu a Albert - Schweitzer - Schule we Freibergu uczniowie polscy i niemieccy wraz z opiekunami spędzili wspólnie 6 dni na Zielonej Szkole w Jarosławcu.

    Rok szkolny 2008/2009 –nastąpiła ponowna zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Integracyjnych w Wałbrzychu, w skład którego weszła Publiczna Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 26 i Publiczne Gimnazjum Integracyjne nr 9. 
Ten rok minął pod hasłem ekologii. Podjęta przez nas akcja „Szkoły dla ekorozwoju” nosząca u nas nazwę „Zielony liść i my” zakończyła się sukcesem.
 Od września braliśmy udział w polsko – czeskim projekcie „Poznaj swego sąsiada” .

24 października 2008 roku odbyły się warsztaty edukacyjno - artystyczne pod hasłem "Pegaz, pierwszy uratowany koń". Artysta plastyk Waldemar Rudyk wraz z uczniami klas I i II gimnazjum stworzyli rzeźbę Pegaza, który jest symbolem akcji na rzecz ratowania koni. Pegaz dumnie stał przed szkołą i stanowił atrakcję Podzamcza.
7 maja 2009 roku odbyło się podsumowanie akcji, a szkoła otrzymała tytuł „Eko-szkoły” Dzięki tej akcji zaangażowaliśmy się we wspólne rozwiązywanie problemów, związanych z wprowadzeniem usprawnień i oszczędności dotyczących ochrony środowiska, gospodarowania wodą, energią, odpadami.

Pomysłodawca i administrator :

Wykonanie : Wojciech Nosal & Rafał Budzis