Konto
Logo szkoly

KONTOKONTO RADY RODZICÓW
ul.Palisadowa 48
58-316 Wałbrzych

 

55 1020 5095 0000 5002 0171 3445
PKO BP O/WAŁBRZYCH


RADA RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ
z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

w WAŁBRZYCHU

Pomysłodawca i administrator :

Wykonanie : Wojciech Nosal & Rafał Budzis