ZADANIE STOWARZYSZENIA - SZKOŁA POD DRZEWAMI.
Logo szkoly

ZADANIE STOWARZYSZENIA - SZKOŁA POD DRZEWAMI.

Krótka charakterystyka zadania

Zadanie jest pomysłem na naukę w terenie. „Szkoła pod drzewami” daje możliwość wykorzystania wiedzy zdobytej w ławkach szkolnych. Nauka w terenie jest dla dzieci miła i przyjemna. Można w ten sposób sprawdzić i zweryfikować wiadomości nie tylko przyrodnicze, ale również z zakresu innych przedmiotów. Ponadto chcemy przyzwyczaić dzieci niepełnosprawne do pokonywania własnych obaw i słabości. Często osoby te obawiają się wyjścia w teren uważając, że nie dadzą sobie rady z przeszkodami terenowymi. Nasza „Szkoła pod drzewami” będzie miała swoją „siedzibę” na terenie Wałbrzycha i okolic – najpierw zwiedzimy zamki położone w granicach administracyjnych miasta, potem wyruszymy dalej. Zaczniemy od centrum miasta i Zamku Czetryców oraz innych zabytków tego rejonu. Potem przyjdzie czas na Zamek Cisy, Zamek Książ i Stary Książ oraz Nowy Dwór.


Zakładane cele realizacji zadania oraz sposób ich realizacji

Celem naszego projektu jest organizacja zajęć i wycieczek tematycznych w Wałbrzychu i okolicach. Chcemy również doprowadzić do integracji osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi. Oprócz tego chcemy:
przełamać bariery w różnych dziedzinach, pokazać możliwości pokonania własnych słabości, uwrażliwić na potrzeby innych, wskazać możliwość niesienia pomocy w różnych sytuacjach, nauczyć osoby niepełnosprawne przyjmować pomoc od osób pełnosprawnych, wskazać możliwości spędzania czasu wolnego w sposób aktywny, rozwijać poczucie empatii, kształtować umiejętności niezbędne wolontariuszom w pracy z niepełnosprawnymi, zaszczepić w uczestnikach chęć zdobywania wiedzy, ukazać walory turystyczne Wałbrzycha i okolic, zachęcić dzieci i młodzież do uprawiania turystyki pieszej.

Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania

Zakładamy, że poszczególne działania realizować będziemy od kwietnia do listopada. Jest to bowiem sezon turystyczny, który umożliwia organizację zajęć w terenie.

1. Na każdej wycieczce uczestnicy będą mieli do wykonania zadania z różnych dziedzin. Planowane wyprawy to:

2. Zamek Czetryców – wycieczka połączona ze zwiedzaniem centrum miasta. Uczniowie będą mieli do wykonania zadanie z dziedziny historii oraz języka obcego. Zamienimy się w przewodników po Wałbrzychu.

3. Zamek Cisy – wyjście w teren z wykorzystaniem mapy i busoli. Tym razem połączymy wiedzę przyrodniczą z matematyczną w czasie „Matematycznej Imprezy Na Orientację”.

4. Zamek Książ i Stary Książ – poznamy walory Książańskiego Parku Krajobrazowego. Uczestnicy zapoznają się z kodeksem zachowania na terenach chronionych, przygotują albumy z najciekawszymi okazami fauny i flory znalezionymi w terenie.

5. Zamek Nowy Dwór – w czasie tej wyprawy będziemy ćwiczyć poruszanie się z mapą w terenie, przeliczanie skali (czyli zastosowanie wiedzy matematyczno – przyrodniczej).

6. Zamek Grodno – to spotkanie z historią i ekologią. Zbadamy brzeg Zalewu w Zagórzu Śląskim, zwiedzimy tamę i zapoznamy się z historią i związkami łączącymi Zagórze z Wałbrzychem.

7. Zamek Rogowiec – ostatnia wyprawa dla najwytrwalszych. Zrealizujemy tu zadanie artystyczne – wycieczka będzie plenerem malarskim. Postaramy się wykorzystać uzdolnienia plastyczne uczestników.

Na podsumowanie projektu zorganizujemy w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi wystawę prezentującą prace oraz zdjęcia, które powstaną w czasie realizacji przedsięwzięcia. Zaprosimy na nią wszystkich uczestników oraz rodziców.

Zakładane rezultaty realizacji zadania

REZULTATY TWARDE:
organizacja 6 wycieczek tematycznych. stworzenie albumów przyrodniczych oraz prac plastycznych w czasie pleneru. organizacja wystawy plastyczno – fotograficznej.

REZULTATY MIĘKKIE:
przełamanie barier w kontaktach osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi w różnych sytuacjach, nabycie nowych umiejętności przez wolontariuszy uczestniczących w projekcie, wdrożenie dzieci i młodzież do pokonywania własnych słabości, wskazanie możliwości na spędzanie czasu wolnego mimo niepełnosprawności, przybliżenie walorów turystycznych Wałbrzycha i okolic, zachęcenie dzieci i młodzież (w tym osób niepełnosprawnych) oraz ich rodziny do uprawiania turystyki pieszej.

Pomysłodawca i administrator :

Wykonanie : Wojciech Nosal & Rafał Budzis